Skip to content Skip to navigation

JC FRIENDS - ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de JC FRIENDS CARD in het kader van het JC FRIENDS Programma van Jeans Centre B.V.

I DEFINITIES

 1. Jeans Centre (JC): de besloten vennootschap Jeans Centre B.V. te Alblasserdam (Van Hennaertweg 6, 2952 CA).
 2. JC Cheque: het gespaarde kortingstegoed dat bij honderd (100) punten wordt uitgekeerd aan de JC FRIEND in de vorm van een JC Cheque. JC Cheques worden uitgekeerd in een veelvoud van 5 euro (€5) en de waarde van een JC Cheque kan oplopen tot maximaal vijftig euro (€50). De JC FRIEND wordt hierover per e-mail, de app of per post bericht. De JC FRIEND is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte persoonsgegevens aan Jeans Centre, waaronder het actuele en correcte e-mailadres van de JC FRIEND.
 3. JC FRIENDS CARD: de kaart (dan wel fysiek uitgegeven in de winkel of webshop, dan wel digitaal uitgegeven via de app) die Jeans Centre verstrekt in het kader van het JC FRIENDS Programma. De JC FRIENDS CARD blijft eigendom van Jeans Centre. De fysieke JC FRIENDS CARD heeft een eenmalige aanschafprijs van één euro (€1). De digitale JC FRIENDS CARD die wordt uitgegeven via de app is gratis.
 4. JC FRIEND: de houder van de JC FRIENDS CARD.
 5. JC FRIENDS Programma: het door Jeans Centre ontwikkelde loyaliteitsprogramma waarbij JC FRIENDS onder meer met behulp van de JC FRIENDS CARD punten kunnen sparen. Een overzicht van het JC FRIENDS Programma staat omschreven op jeanscentre.nl/jcfriends en de actievoorwaarden van de campagnes binnen het JC FRIENDS Programma staan omschreven op jeanscentre.nl/actievoorwaarden.
 6. JC Klantenservice: de klantenservice ten behoeve van de JC FRIENDS CARD, te bereiken op 085-0013014 en/of per e-mail via klantenservice@jeanscentre.nl;
 7. Punten: punten die gespaard kunnen worden met de JC FRIENDS CARD. Eén (1) punt vertegenwoordigt een waarde van vijf eurocent (€0,05). Vanaf 100 punten worden de gespaarde punten omgezet in een JC Cheque.
 8. Netto bestedingen: het aankoopbedrag verminderd met eventuele kortingen, JC Cheques, JC  giftcards, Fashioncheques, vermaak- en/of verzendkosten.
 9. JC Store(s): de winkels van Jeans Centre in Nederland en de Outlet Store Rosada.
 10. JC Webshop: de webshop van Jeans Centre.
 11. JC App: de klantenapp van Jeans Centre.

II AANSCHAF VAN DE JC FRIENDS CARD

 1. Informatie over (het aanvragen van) de JC FRIENDS CARD wordt verschaft in alle JC Stores en op www.jeanscentre.nl. Een overzicht van het JC FRIENDS Programma kunt u vinden op jeanscentre.nl/jcfriends. De actievoorwaarden van de campagnes binnen het JC FRIENDS Programma staan omschreven op jeanscentre.nl/actievoorwaarden.
 2. Deelname aan het JC FRIENDS Programma – door het aanschaffen van een JC FRIENDS CARD – is mogelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder met een geldig woonadres in Nederland en een geldig e-mailadres. U moet zich bij een aankoop registreren in de JC Store via de kassa, in de JC Webshop of via de JC App.
 3. De aanvrager van de JC FRIENDS CARD dient een eenmalige kaartbijdrage van 1 euro (€1) te voldoen. Deze bijdrage wordt in de betreffende store of in de webshop voldaan. De aanvrager van de JC FRIENDS CARD kan zich ook gratis registreren via de JC App en zal dan een digitale JC FRIENDS CARD ontvangen.
 4. Door het aanmelden voor het JC FRIENDS Programma van Jeans Centre gaat de JC FRIEND akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden en geeft de JC FRIEND toestemming aan Jeans Centre om de persoonsgegevens van de JC FRIEND te gebruiken om de JC FRIEND per e-mail, post of (mobiele) telefoon te benaderen. De Algemene Voorwaarden met betrekking tot het JC FRIENDS Programma zijn van kracht op het moment dat de JC FRIENDS CARD is aangeschaft in een JC Store, in de JC Webshop of via de JC App.

III GEBRUIK VAN DE JC FRIENDS CARD

 1. De JC FRIENDS CARD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De JC FRIENDS CARD blijft eigendom van Jeans Centre. Er is slechts één e-mailadres mogelijk per JC FRIENDS CARD.
 2. De JC FRIENDS CARD is niet geldig in combinatie met de personeelspas voor medewerkers van Jeans Centre (i.e., de JC TEAM MATE CARD).

IV SPAARSYSTEEM 

 1. Met een geldige JC FRIENDS CARD spaart u als JC FRIEND voor elke netto besteedde euro (€1) één (1) punt. Daarmee is de waarde van één punt gelijk aan 5 eurocent (€ 0,05).
 2. Alle aankopen in een JC Store, de JC Webshop en via de JC App tellen mee voor het bepalen van de netto bestedingen van een JC FRIEND. Bij het retourneren of ruilen van artikelen, worden de betreffende punten in mindering gebracht op de JC FRIENDS CARD. Het bijwerken van het puntensaldo na een transactie kan 1 tot 2 dagen duren.
 3. Punten kunnen uitsluitend worden toegekend op vertoon van een geldige JC FRIENDS CARD of wanneer de JC FRIEND op postcode en/of e-mailadres vindbaar is in het kassasysteem van Jeans Centre. De JC FRIEND is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een correcte postcode en/of e-mailadres. Jeans Centre is niet aansprakelijk voor een foutief genoteerde postcode en/of e-mailadres. Voor het toekennen van punten op aankopen in de JC Webshop en JC App dient de JC FRIEND de JC FRIENDS CARD eenmalig te koppelen aan zijn/haar online account. 
 4. Bij 100 punten ontvangt de JC FRIEND een JC Cheque ter waarde van vijf euro (€5) per e-mail. Bij meer dan 100 punten ontvangt de JC FRIEND een JC Cheque in een veelvoud van vijf euro (€5) met een maximum van vijftig euro (€50).  De waarde van een JC Cheque is afhankelijk van het aantal gespaarde punten. De JC Cheque geeft recht op korting op een aankoop en is drie (3) maanden geldig na uitgifte van de JC Cheque. Indien de JC Cheque niet verzilverd wordt binnen deze periode komt de JC Cheque (en daarmee de punten) te vervallen.
 5. Voor het ontvangen van JC Cheques dient de JC FRIEND toestemming te geven aan Jeans Centre om met de JC FRIEND in contact te kunnen treden conform Artikel II.4.
 6. Punten vervallen (deels) zodra de JC FRIEND een JC Cheque van Jeans Centre ontvangt conform lid 4. Jeans Centre behoudt zich het recht toe om alle gespaarde punten van een JC FRIEND te laten vervallen. Dit vindt plaats als de JC FRIENDS CARD één jaar niet gebruikt is. Op dat moment vervallen de punten van de JC FRIEND na vooraankondiging per e-mail of eerder in geval van beëindiging van (deelname aan) het JC FRIENDS Programma conform Artikel XII en Artikel XIII. 
 7. JC FRIENDS kunnen hun aankoop retourneren en ruilen volgens de geldende regels. Bij het retourneren of ruilen van artikelen, worden de betreffende punten in mindering gebracht op de JC FRIENDS CARD. Indien de betreffende aankoop gedeeltelijk betaald is met een JC Cheque, worden de verzilverde punten bijgeboekt op verzoek van de JC FRIEND.
 8. Jeans Centre behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal punten dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de punten die reeds gespaard zijn. 

V HET INWISSELEN VAN PUNTEN

 1. Het saldo van uw punten is te raadplegen op jeanscentre.nl/jcfriends-actueel-puntensaldo, bij een medewerker in een JC Store, onder My Account in de JC App of bij de JC Klantenservice. Ook staat het puntensaldo op de kassabon.
 2. Zodra genoeg punten zijn gespaard voor het ontvangen van een JC Cheque, conform Artikel IV.4., wordt de JC Cheque per e-mail naar de JC FRIEND toegezonden door Jeans Centre. Het risico van onjuiste adressering ligt bij de JC FRIEND. De JC FRIEND is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte persoonsgegevens, waaronder een correct en actueel e-mailadres en postadres. Jeans Centre is niet aansprakelijk voor onjuiste adressering. 
 3. Met een geldige en geregistreerde JC FRIENDS CARD kan een JC Cheque – die voorzien is van een unieke barcode – worden verzilverd in een JC Store, in de JC Webshop of via de JC App. 
 4. Een JC Cheque kan niet worden uitgekeerd in contant geld.
 5. Een JC Cheque kan niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen, JC Giftcards en/of Fashioncheques. Vermaak- en verzendkosten kunnen ook niet met een JC Cheque betaald worden.
 6. Een JC Cheque is niet overdraagbaar en nadruk is verboden. Zet- en drukfouten voorbehouden.
 7. De JC FRIEND draagt zelf het risico van kwijtgeraakte en niet ontvangen JC Cheques. Jeans Centre vervangt deze JC Cheques niet. 

VI SPECIALE AANBIEDINGEN

 1. Een JC FRIEND kan profiteren van speciale aanbiedingen van Jeans Centre. Deze aanbiedingen worden door Jeans Centre samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt. De actievoorwaarden van lopende campagnes staan vermeld op jeanscentre.nl/actievoorwaarden.

VII WIJZIGINGEN

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. 
 2. Jeans Centre behoudt zich het recht voor om het JC FRIENDS Programma gedeeltelijk of volledig te wijzigen en om het voor een JC Cheque benodigde aantal punten te wijzigen. JC FRIENDS ontvangen per e-mail, via jeanscentre.nl/jcfriends of via enig ander schriftelijk stuk informatie omtrent wijzigingen. De JC FRIEND is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar persoonsgegevens zoals e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de JC FRIEND geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder Artikel V genoemd.
 3. Indien de JC FRIEND al zijn/haar persoonsgegevens wenst te verwijderen, is het niet langer mogelijk om punten te sparen en/of te verzilveren.

VIII PRIVACY

 1. In het kader van het JC FRIENDS Programma worden de door de JC FRIEND verschafte (persoons- en aankoop)gegevens opgeslagen en verwerkt in de JC FRIEND Database. Deze database wordt beheerd door M-Wise retail based, Entrepotdok 52 sous, 1018 AD Amsterdam, Nederland. Jeans Centre is de eigenaar en beheerder van de data in de zin van de Nederlandse Privacywet. De persoonsregistratie is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) aangemeld. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt bij Jeans Centre ter inzage. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de JC FRIENDS CARD noodzakelijk is.
 2. De JC FRIEND heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot het wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens uit de JC FRIENDS Database. Een daartoe strekkend verzoek richt u onder vermelding van naam, postcode en 6-cijferig JC FRIEND-nummer aan klantenservice@jeanscentre.nl
 3. Het verwerken en opslaan van gegevens in de JC FRIENDS Database ten behoeve van het JC FRIENDS Programma wordt gebruikt voor onderstaande doeleinden:
  a. De totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen Jeans Centre en de JC FRIEND.
  b. Vastleggen en beheren van gegevens en activiteiten gericht op het tot stand brengen en verdiepen van een relatie tussen Jeans Centre en een natuurlijk persoon (JC FRIEND), in verband daarmee de uitgifte van JC FRIENDS CARDS.
  c. Beter leren kennen en inzicht verkrijgen in de wensen, behoeften en drijfveren van JC FRIENDS om relevant te kunnen communiceren, passende aanbiedingen te doen en de JC dienstverlening verder te optimaliseren.
  d. Toepassing als managementinstrument voor het toekennen van punten, JC Cheques en andere goederen, als ook het verlenen van voordelen, privileges en kortingen, en het doen van acties en promoties aan JC FRIENDS door de verantwoordelijke.
  e. Het verkrijgen van informatie over voorkeuren, interesses en aankopen van JC FRIENDS en afname van producten, zulks mede in verband met het uitvoeren van analyses en het bepalen van de strategie van Jeans Centre.
  f. Het correct afhandelen van (wijzigingen in) de aanvraag en vragen over de JC FRIENDS CARD.
  g. Toepassing als marketinginstrument om met JC FRIENDS te kunnen communiceren, specifieke voordelen, kortingen, promoties en/of aanbiedingen te verlenen of doen en direct marketing activiteiten te verrichten. 
  h.  Promotie van de JC FRIENDS CARD en de door Jeans Centre en gelieerde JOG partners aangeboden producten door middel van direct marketing gericht op het stand brengen en houden van een relatie tussen de JC FRIEND en Jeans Centre.
  i.  Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede op continuïteit van Jeans Centre en de gelieerde JOG partners.
 4. Indien u geen prijs stelt op informatie over aanbiedingen, producten en acties, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van uw naam en JC FRIEND-nummer. U bent dan ook uitgeschreven voor het ontvangen van berichten ten behoeve van het JC FRIENDS Programma (berichten bij aanmelding, verjaardag, jubileum, gespaarde JC Cheques en berichten op basis van transactiegeschiedenis).
 5. Adreswijzigingen en andere voor Jeans Centre van belang zijnde wijzigingen c.q. aanvullingen in verband met het gebruik van de JC FRIENDS CARD dienen gemeld te worden aan Jeans Centre door een bericht te sturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van uw naam, postcode en 6-cijferig JC FRIEND-nummer.

IX BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL

 1. In geval van beschadiging, verlies of diefstal van uw JC FRIENDS CARD dient u hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Jeans Centre. U kont ons hiervoor per e-mail bereiken via klantenservice@jeanscentre.nl of telefonisch via 085-0013014. Jeans Centre zal u vervolgens zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe JC FRIENDS CARD toesturen. Tot het moment van ontvangst van de nieuwe JC FRIENDS CARD, kunt u punten blijven sparen onder vermelding van postcode bij betaling van de aankoop in de JC Store. In de JC Webshop en JC App geldt de voorwaarde dat de JC FRIENDS CARD reeds gekoppeld is met uw account. 

X AANSPRAKELIJKHEID

 1. Jeans Centre aanvaardt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de JC FRIENDS CARD en is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde JC Cheque. Noch aanvaardt Jeans Centre geen aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik – door u dan wel derden – van en/of frauduleus handelen met de JC FRIENDS CARD.

XI GELDIGHEID

 1. De JC FRIENDS CARD is onbeperkt geldig, behoudens beëindiging door Jeans Centre van het JC FRIENDS Programma conform Artikel XIII, intrekking van de JC FRIEND conform Artikel XII.4., of door beëindiging van deelname door de JC FRIEND conform Artikel XII.

XII BEËINDIGING DEELNAME

 1. JC FRIENDS kunnen hun deelname aan het JC FRIENDS Programma op ieder moment per direct opzeggen.
 2. Om deelname aan het JC FRIENDS Programma op te zeggen, dient de JC FRIEND een e-mail te versturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van zijn/haar naam en 6-cijferig JC FRIEND-nummer (zie achterzijde JC FRIENDS CARD).
 3. Na beëindiging is de JC FRIENDS CARD niet meer geldig en vervallen de gespaarde punten en openstaande JC Cheques. Een eventueel tegoed aan punten dient de JC FRIEND voor opzegging van de JC FRIENDS CARD aan te wenden. Na beëindiging kunnen geen punten meer worden bij- of afgeschreven.
 4. Jeans Centre is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als JC FRIEND, of bij enig ander handelen dat schade kan berokkenen aan Jeans Centre de JC FRIENDS CARD met onmiddellijke ingang in te trekken, waarbij u geen rechten meer kunt ontlenen aan de JC FRIENDS CARD en uw tegoed aan gespaarde punten vervalt.

XIII BEËINDIGING PROGRAMMA

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor het JC FRIENDS Programma te allen tijde te beëindigen. De JC FRIEND zal uiterlijk drie (3) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd per e-mail, via jeanscentre.nl/jcfriends of enig ander schriftelijk stuk. Tot aan de datum van beëindiging kunnen punten worden gespaard en reeds verstrekte JC Cheques worden verzilverd. 

XIV DIVERSEN

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen aangaande deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.