Skip to content Skip to navigation

JC FRIENDS - ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de JC Member Card in het kader van) het JC Member Programma van Jeans Centre B.V. 

Definities

 1. Jeans Centre (JC): de besloten vennootschap Jeans Centre B.V. te Alblasserdam (Van Hennaertweg 6, 2952 CA).
 2. JC Cheque: het gespaarde kortingstegoed dat bij honderd (100) JC Points wordt uitgekeerd aan de JC Member in de vorm van een JC Cheque. JC Cheques worden uitgekeerd in een veelvoud van 5 euro (€5) en de waarde van een JC Cheque kan oplopen tot maximaal vijftig euro (€50). De JC Member wordt hierover per e-mail, de app of per post bericht. De JC Member is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte persoonsgegevens aan Jeans Centre, waaronder het actuele en correcte e-mailadres van de JC Member.
 3. JC Member Card: de kaart (dan wel fysiek uitgegeven in de winkel of webshop, dan wel digitaal uitgegeven via de app) die Jeans Centre verstrekt in het kader van het JC Member Programma. De JC Member Card blijft eigendom van Jeans Centre. De fysieke JC Member Card heeft een eenmalige aanschafprijs van één euro (€1). De digitale JC Member Card die wordt uitgegeven via de app is gratis.
 4. JC Member: de houder van de JC Member Card.
 5. JC Member Programma: het door Jeans Centre ontwikkelde loyaliteitsprogramma waarbij JC Members onder meer met behulp van de JC Member Card JC Points kunnen sparen. Een overzicht van het JC Member Programma staat omschreven op JC.NL/member en de actievoorwaarden van de campagnes binnen het JC Member Programma staan omschreven op JC.NL/actievoorwaarden.
 6. JC Klantenservice: de klantenservice ten behoeve van de JC Member Card, te bereiken op 0900- 5326723 (€0,50 per gesprek) en/of per e-mail via klantenservice@jeanscentre.nl;
 7. JC Points: punten die gespaard kunnen worden met de JC Member Card.  Eén (1) JC Point vertegenwoordigt een waarde van vijf eurocent (€0,05). Vanaf 100 JC Points worden de gespaarde JC Points omgezet in een JC Cheque.
 8. Netto bestedingen: het aankoopbedrag verminderd met eventuele kortingen, JC Cheques, JC  Cadeaubonnen, Fashioncheques, vermaak- en/of verzendkosten.
 9. JC Store(s): de winkels van Jeans Centre in Nederland en de Outlet Stores Batavia en Rosada.
 10. JC Webshop: de webshop van Jeans Centre.

II Aanschaf van de JC Member Card

 1. Informatie over (het aanvragen van) de JC Member Card wordt verschaft in alle JC Stores en op www.jeanscentre.nl. Een overzicht van het JC Member Programma kunt u vinden op JC.NL/member. De actievoorwaarden van de campagnes binnen het JC Member Programma staan omschreven op JC.NL/actievoorwaarden.
 2. Deelname aan het JC Member Programma – door het aanschaffen van een JC Member Card – is mogelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder met een geldig woonadres in Nederland en een geldig e-mailadres. U moet zich bij een aankoop registreren in de JC Store via de kassa of in de JC Webshop. 
 3. De aanvrager van de JC Member Card dient een eenmalige kaartbijdrage van 1 euro (€1) te voldoen. Deze bijdrage wordt in de betreffende store of in de webshop voldaan. 
 4. Door het aanmelden voor het JC Member Programma van Jeans Centre gaat de JC Member akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden en geeft de JC Member toestemming aan Jeans Centre om de persoonsgegevens van de JC Member te gebruiken om de JC Member per e-mail, post of (mobiele) telefoon te benaderen. De algemene voorwaarden met betrekking tot het JC Member Programma zijn van kracht op het moment dat de JC Member Card is aangeschaft in een JC Store of in de JC Webshop. 

III Gebruik van de JC Member Card

 1. De JC Member Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De JC Member Card blijft eigendom van Jeans Centre. Er is slechts één e-mailadres mogelijk per JC Member Card.
 2. De JC Member Card is niet geldig in combinatie met de personeelspas voor medewerkers van Jeans Centre (i.e., de JC STAFF Member Card).
   

IV     Spaarsysteem 

 1. Met een geldige JC Member Card spaart u als JC Member voor elke netto besteedde euro (€1) één (1) JC Point. Daarmee is de waarde van één JC Point gelijk aan 5 eurocent (€ 0,05).
 2. Alle aankopen in een JC Store en de JC Webshop tellen mee voor het bepalen van de netto bestedingen van een JC Member. Bij het retourneren of ruilen van artikelen, worden de betreffende JC Points in mindering gebracht op de JC Member Card. Het bijwerken van het puntensaldo na een transactie kan 1 tot 2 dagen duren.
 3. JC Points kunnen uitsluitend worden toegekend op vertoon van een geldige JC Member Card of wanneer de JC Member op postcode en/of e-mailadres vindbaar is in het kassasysteem van Jeans Centre. De JC Member is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een correcte postcode en/of e-mailadres. Jeans Centre is niet aansprakelijk voor een foutief genoteerde postcode en/of e-mailadres. Voor het toekennen van JC Points op aankopen in de JC Webshop dient de JC Member de JC Member Card eenmalig te koppelen aan zijn/haar online account. 
 4. Bij 100 JC Points ontvangt de JC Member een JC Cheque ter waarde van vijf euro (€5) per e-mail. Bij meer dan 100 JC Points ontvangt de JC Member een JC Cheque in een veelvoud van vijf euro (€5) met een maximum van vijftig euro (€50).  De waarde van een JC Cheque is afhankelijk van het aantal gespaarde JC Points. De JC Cheque geeft recht op korting op een aankoop en is drie (3) maanden geldig na uitgifte van de JC Cheque. Indien de JC Cheque niet verzilverd wordt binnen deze periode komt de JC Cheque (en daarmee de JC Points) te vervallen.
 5. Voor het ontvangen van JC Cheques dient de JC Member toestemming te geven aan Jeans Centre om met de JC Member in contact te kunnen treden conform Artikel II.4.
 6. JC Points vervallen (deels) zodra de JC Member een JC Cheque van Jeans Centre ontvangt conform lid 4. Jeans Centre behoudt zich het recht toe om alle gespaarde JC Points van een JC Member te laten vervallen. Dit vindt plaats als de JC Member Card één jaar niet gebruikt is. Op dat moment vervallen de JC Points van de JC Member na vooraankondiging per e-mail of eerder in geval van beëindiging van (deelname aan) het JC Member Programma conform Artikel XII en Artikel XIII. 
 7. JC Members kunnen hun aankoop retourneren en ruilen volgens de geldende regels. Bij het retourneren of ruilen van artikelen, worden de betreffende JC Points in mindering gebracht op de JC Member Card. Indien de betreffende aankoop gedeeltelijk betaald is met een JC Cheque, worden de verzilverde JC Points bijgeboekt op verzoek van de JC Member.
 8. Jeans Centre behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal JC Points dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de JC Points die reeds gespaard zijn. 
 9.  

V     Het inwisselen van JC Points

 1. Het saldo van uw JC Points is te raadplegen op JC.NL/member, bij een medewerker in een JC Store of bij de JC Klantenservice. Ook staat het puntensaldo op de kassabon.
 2. Zodra genoeg punten zijn gespaard voor het ontvangen van een JC Cheque, conform Artikel IV.4., wordt de JC Cheque per e-mail naar de JC Member toegezonden door Jeans Centre. Het risico van onjuiste adressering ligt bij de JC Member. De JC Member is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte persoonsgegevens, waaronder een correct en actueel e-mailadres en postadres. Jeans Centre is niet aansprakelijk voor onjuiste adressering. 
 3. Met een geldige en geregistreerde JC Member Card kan een JC Cheque – die voorzien is van een unieke barcode – worden verzilverd in een JC Store of in de JC Webshop. 
 4. Een JC Cheque kan niet worden uitgekeerd in contant geld.
 5. Een JC Cheque  kan niet worden gebruikt voor de aankoop van JC Cadeaubonnen, JC Giftcards en/of Fashioncheques. Vermaak- en verzendkosten kunnen ook niet met een JC Cheque betaald worden.
 6. Een JC Cheque is niet overdraagbaar en nadruk is verboden. Zet- en drukfouten voorbehouden.
 7. De JC Member draagt zelf het risico van kwijtgeraakte en niet ontvangen JC Cheques. Jeans Centre vervangt deze JC Cheques niet. 

VI     Speciale aanbiedingen

 1. Een JC Member kan profiteren van speciale aanbiedingen van Jeans Centre. Deze aanbiedingen worden door Jeans Centre samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt. De actievoorwaarden van lopende campagnes staan vermeld op JC.NL/actievoorwaarden.

VII     Wijzigingen

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. 
 2. Jeans Centre behoudt zich het recht voor om het JC Member Programma gedeeltelijk of volledig te wijzigen en om het voor een JC Cheque benodigde aantal JC Points te wijzigen. JC Members ontvangen per e-mail, via JC.NL/member of via enig ander schriftelijk stuk informatie omtrent wijzigingen. De JC Member is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar persoonsgegevens zoals e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de JC Member geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder  Artikel V genoemd.
 3. Indien de JC Member al zijn/haar persoonsgegevens wenst te verwijderen, is het niet langer mogelijk om JC Points te sparen en/of te verzilveren.
 4.  

VIII     Privacy

 1. In het kader van het JC Member Programma worden de door de JC Member verschafte (persoons- en aankoop)gegevens opgeslagen en verwerkt in de JC Member Database. Deze database wordt beheerd door M-Wise retail based, Entrepotdok 52 sous, 1018 AD Amsterdam, Nederland. Jeans Centre is de eigenaar en beheerder van de data in de zin van de Nederlandse Privacywet. De persoonsregistratie is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) aangemeld. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt bij Jeans Centre ter inzage. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de JC Member Card noodzakelijk is.
 2. De JC Member heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot het wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens uit de JC Member Database. Een daartoe strekkend verzoek richt u onder vermelding van naam, postcode en 6-cijferig JC Member-nummer aan klantenservice@jeanscentre.nl
 3. Het verwerken en opslaan van gegevens in de JC Member Database ten behoeve van het JC Member Programma wordt gebruikt voor onderstaande doeleinden:
  a. De totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen Jeans Centre en de JC Member.
  b. Vastleggen en beheren van gegevens en activiteiten gericht op het tot stand brengen en verdiepen van een relatie tussen Jeans Centre en een natuurlijk persoon (JC Member), in verband daarmee de uitgifte van JC Member Cards.
  c. Beter leren kennen en inzicht verkrijgen in de wensen, behoeften en drijfveren van JC Members om relevant te     kunnen communiceren, passende aanbiedingen te doen en de JC dienstverlening verder te optimaliseren.
  d. Toepassing als managementinstrument voor het toekennen van JC Points, JC Cheques en andere goederen, als ook het verlenen van voordelen, privileges en kortingen, en het doen van acties en promoties aan JC Members door de verantwoordelijke.
  e. Het verkrijgen van informatie over voorkeuren, interesses en aankopen van JC Members en afname van producten, zulks mede in verband met het uitvoeren van analyses en het bepalen van de strategie van Jeans Centre.
  f. Het correct afhandelen van (wijzigingen in) de aanvraag en vragen over de JC Member Card.
  g. Toepassing als marketinginstrument om met JC Members te kunnen communiceren, specifieke voordelen, kortingen, promoties en/of aanbiedingen te verlenen of doen en direct marketing activiteiten te verrichten. 
  h.  Promotie van de JC Member Card en de door Jeans Centre en gelieerde JOG partners aangeboden producten door middel van direct marketing gericht op het stand brengen en houden van een relatie JC Member en Jeans Centre.
  i.  Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede op continuïteit van Jeans Centre en de gelieerde JOG partners.
 4. Indien u geen prijs stelt op informatie over aanbiedingen, producten en acties, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van uw naam en JC Member-nummer. Afmelding voor het ontvangen van berichten ten behoeve van het JC Member Programma (berichten bij aanmelding, verjaardag, jubileum, gespaarde JC Cheques en berichten op basis van transactiegeschiedenis) is alleen mogelijk door je deelname aan het JC Member Programma te beëindigen conform Artikel XII.2.
 5. Adreswijzigingen en andere voor Jeans Centre van belang zijnde wijzigingen c.q. aanvullingen in verband met het gebruik van de JC Member Card dienen gemeld te worden aan Jeans Centre door een bericht te sturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van uw naam, postcode en 6-cijferig JC Member-nummer.
 6.  

IX     Beschadiging, verlies of diefstal

 1. In geval van beschadiging, verlies of diefstal van uw JC Member Card dient u hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Jeans Centre. U kont ons hiervoor per e-mail bereiken via klantenservice@jeanscentre.nl of telefonisch via 0900 – 5326723 (€0,50 per gesprek). Jeans Centre zal u vervolgens zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe JC Member Card toesturen. Tot het moment van ontvangst van de nieuwe JC Member Card, kunt u JC Points blijven sparen onder vermelding van postcode bij betaling van de aankoop in de JC Store. In de JC Webshop geldt de voorwaarde dat de JC Member Card reeds gekoppeld is met uw account. 

X     Aansprakelijkheid

 1. Jeans Centre aanvaardt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de JC Member Card en is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde JC Cheque. Noch aanvaardt Jeans Centre geen aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik – door u dan wel derden – van en/of frauduleus handelen met de JC Member Card.

XI     Geldigheid

 1. De JC Member Card is onbeperkt geldig, behoudens beëindiging door Jeans Centre van het JC Member Programma conform Artikel XIII, intrekking van de JC Member conform Artikel XII.4., of door beëindiging van deelname door de JC Member conform Artikel XII.

XII     Beëindiging deelname

 1. JC Members kunnen hun deelname aan het JC Member Programma op ieder moment per direct opzeggen.
 2. Om deelname aan het JC Member Programma op te zeggen, dient de JC Member een e-mail te versturen naar klantenservice@jeanscentre.nl onder vermelding van zijn/haar naam en 6-cijferig JC Member-nummer (zie achterzijde JC Membercard).
 3. Na beëindiging is de JC Member Card niet meer geldig en vervallen de gespaarde JC Points en openstaande JC Cheques. Een eventueel tegoed aan JC Points dient de JC Member voor opzegging van de JC Member Card aan te wenden. Na beëindiging kunnen geen JC Points meer worden bij- of afgeschreven.
 4. Jeans Centre is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden, bij misbruik van rechten als JC Member, of bij enig ander handelen dat schade kan berokkenen aan Jeans Centre de JC Member Card met onmiddellijke ingang in te trekken, waarbij u geen rechten meer kunt ontlenen aan de JC Member Card en uw tegoed aan gespaarde JC Points vervalt.

XIII     Beëindiging programma

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor het JC Member Programma te allen tijde te beëindigen. De JC Member zal uiterlijk drie (3) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd per e-mail, via JC.NL/member of enig ander schriftelijk stuk. Tot aan de datum van beëindiging kunnen JC Points worden gespaard en reeds verstrekte JC Cheques worden verzilverd. 

XIV     Diversen

 1. Jeans Centre behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.
 2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen aangaande deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.